EM Projectes Didàctics

Eines innovadores per a l’escola d’avui

L’arribada de les noves tecnologies a l’aula ha suposat un avenç molt important per a les nostres escoles ja que permeten adaptar l’entorn d’aprenentatge dels nens i joves a la nova realitat que els envolta i possibiliten la diversificació dels recursos per transmetre els coneixements i estimular l’aprenentatge.

Des de l’any 2006 a EM Projectes Didàctics ens dediquem a desenvolupar eines online per a les escoles en aquesta nova era en què ens trobem immersos per facilitar el treball dels mestres i estimular nens i joves de qualsevol entorn social i cultural en el seu procés educatiu.

Considerem que llegir és la base de l’educació i per aquest motiu les nostres eines estan pensades per fomentar la lectura i la comprensió lectora, amb un objectiu: ajudar nens i joves a assolir l’èxit escolar perquè tinguin millors oportunitats a la vida. Aquesta és la nostra missió.

Data última actualització : 22 06 2016 | © EM Projectes Didàctics SL. Tots els drets reservats | Disseny moondog comunication

b-corporation